Nigella IT heeft al geruime tijd informatie over verbandkleding beschikbaar in de database. Gezien de ontwikkelingen in de markt willen wij hier een verfijning op toepassen. Via dit artikel willen we u graag alvast informeren over de wijzigingen die we binnenkort gaan doorvoeren in de medische hulpmiddelendatabase.

Er gaan een tweetal wijzigingen plaatsvinden:

  1. De groep verbandkleding wordt verplaatst naar een eigen productgroep;
  2. De kenmerkenstructuur wordt verfijnd.

De groep verbandkleding is dusdanig gegroeid, dat deze nu in een eigen productgroep geplaatst wordt. Daarnaast zal er een verfijning uitgevoerd worden in de kenmerkenstructuur, waardoor deze nog beter aansluit op de huidige marktontwikkelingen.

Tot op heden wordt verbandkleding ingedeeld in de productgroep ‘verpleging’. Via de kenmerken kunt op een eenvoudige wijze de product groep “verbandkleding” selecteren. Vervolgens kunt u de voor u wenselijke kenmerken selecteren. De producten die van toepassing zijn, worden bij iedere selectie gefilterd en zijn direct zichtbaar. Deze verbandkleding zal verplaatst worden naar een eigen productgroep. Hierdoor kunt u direct informatie van deze productgroep raadplegen. De kenmerken worden aangepast aan de hand van het hoofddoel van het product. Denk bijvoorbeeld aan bescherming van de huid (zalftherapie), antibacteriële werking of bescherming tegen plukgedrag. U kunt vervolgens de fijnmazige kenmerkenstructuur raadplegen zoals u van de database gewend bent. De nieuwe indeling zorgt ervoor dat de gehele groep ‘verbandkleding’ transparanter wordt.

Ontwikkelingen verbandkleding

In de laatste periode zijn er verschillende ontwikkelingen geweest rondom verbandkleding. Vanaf 29 september 2015 wordt de antibacteriële verbandkleding bij eczeem bijvoorbeeld niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Zorginstituut Nederland is na langdurig onderzoek tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor het feit dat antibacteriële verbandkleding voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk bij matig tot ernstig eczeem. “Er zijn geen dan wel onvoldoende gegevens over het effect (de meerwaarde) hiervan in vergelijking met niet-antibacteriële verbandkleding, zowel op de korte als de lange termijn. Daarnaast zijn de beschikbare gegevens van lage kwaliteit. Ook ontbreken gegevens over de veiligheid van het gebruik van antibacteriële verbandkleding op de lange termijn”, aldus het Zorginstituut Nederland in het rapport “Rapport Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem”.

Vervolg

Naar verwachting worden deze wijzigingen begin 2016 doorgevoerd in de medische hulpmiddelendatabank en beschikbaar gesteld aan de klanten van Nigella IT. Uiteraard houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.