Recent hebben wij een optimalisatie doorgevoerd waarmee overzichtelijkheid van de hiërarchie voor de productgroep ‘Respiratoir’ gewaarborgd blijft.

Door het selecteren van de groep is het mogelijk om de daaronder liggende subgroepen te bereiken. Waar eerst de producten op producttype werden ingedeeld, is er in de nieuwe groepsindeling voor gekozen de producten in te delen op basis van een behandeltherapie.
Zo is het direct duidelijk om wat voor soort respiratoire producten het gaat.

Verder zijn alle groepen voorzien van een groepsbeschrijving zodat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan en makkelijk te zien is welke producten als alternatieven van elkaar gebruikt kunnen worden. De groepsbeschrijvingen zijn te lezen door op de pijl naast de groep of subgroep te klikken.