Aanleiding voor de herziening van de Richtlijn Neusmaagsonde uit 2011 zijn de vele vragen die rond de neusmaagsonde bestonden. Bijvoorbeeld over het afmeten van de lengte van de neusmaagsonde, de betrouwbaarheid van het afkappunt van de pH-waarde en de toegevoegde waarde van het beoordelen van aspiraat in het bepalen van de juiste ligging. Daarop besloot V&VN een nieuw literatuuronderzoek uit te voeren.

Bekijk hier de vernieuwde Richtlijn Neusmaagsonde

Lees meer