Service

Naast de werkzaamheden met betrekking tot de medische hulpmiddelendatabank, heeft Nigella IT de kennis en expertise in huis om klanten te ondersteunen met verschillende oplossingen rondom processen op het gebied van medische hulpmiddelen. Bij de oplossingen die Nigella IT samen met de klant ontwikkelt, speelt de medische hulpmiddelenbank een centrale rol. Afhankelijk van de aan te bieden oplossing en wensen en behoeften van de klant kunnen we de data uit de databank op elke gewenste manier inzetten. Hierdoor creëert Nigella IT toegevoegde waarde voor de verschillende spelers in de medische hulpmiddelenmarkt.

Nigella IT ontvangt geregeld vraagstukken uit de markt. Er zijn diverse voorbeelden te noemen:

  • “Functiegericht voorschrijven, hoe kan ik dit implementeren binnen mijn organisatie?”
  • “Kan ik ervoor zorgen dat de juiste producten geselecteerd wordt voor de betreffende patiënt?”
  • “Hoe kan ik mijn webshop voorzien van de juiste content?”
  • “Ik heb contractafspraken met mijn zorgverzekeraar. Hoe kan ik hier het beste aan voldoen, de juiste producten adviseren én adequate zorg leveren aan mijn patiënten?”
  • “Kunt u mij ondersteunen, zodat ik mijn declaratiebestanden voor de zorgverzekeraar met de juiste informatie gevuld krijg?”
  • “Ik wil graag een actueel marktoverzicht van een bepaalde productgroep, zodat ik de ontwikkelingen goed in de gaten kan houden.”
Bij ieder vraagstuk zoekt Nigella IT samen met de klant naar een passende oplossing. Met behulp van content, op de juiste wijze ontsloten, kan in veel gevallen een goede oplossing geboden worden. De oplossing kan gevonden worden in een bestaand product van Nigella IT óf wordt op maat ontwikkeld voor de klant. Bij de ontwikkeling van ieder product, worden een aantal zaken voortdurend nauwlettend in de gaten gehouden:

Best passende oplossing

Zodra we in gesprek gaan met een klant over de ontwikkeling van een oplossing, zoeken we altijd naar de best-fit voor déze klant. Door de jarenlang opgebouwde kennis en ervaring in de medische hulpmiddelenmarkt kunnen we belangen, marktontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving meenemen in het proces. Op deze manier sluit de uiteindelijk op geleverde oplossing naadloos aan op de wensen en eisen van de klant.

Flexibiliteit

De markt voor medische hulpmiddelen is continu in beweging. Wet- en regelgeving wordt aangepast en de productontwikkeling gaat door. Het is noodzakelijk dat de oplossingen voor deze markt een hoge mate van flexibiliteit bezitten. Wijzigingen moeten snel te verwerken zijn, zodat de producten die Nigella IT levert aan blijven sluiten op de markt.

Onderhoud

De markt voor medische hulpmiddelen bevat een groot aantal producten, waardoor onderhoud een belangrijk aandachtspunt is. Nigella IT ondersteunt klanten in dit onderhoud. De medische hulpmiddelendatabank speelt een belangrijke rol in veel oplossingen. Doordat de database dagelijks bijgewerkt wordt, is er altijd up-to-date informatie beschikbaar voor de klant. Daarnaast maken we gebruik van intelligente controlemechanismes die een signaal geven zodra er onderhoud nodig is op bepaalde content voor uw organisatie.

Procesondersteuning 

Met regelmaat krijgen we vragen over procesondersteuning voor processen in de medische hulpmiddelenmarkt. Hierin hebben we in de loop van de jaren ruime ervaring opgedaan, waardoor we hier passende producten voor kunnen leveren.