Abena en MediSens hebben een ‘slimme luier’ ontwikkeld, die meet hoe vol het incontinentiemateriaal van een cliënt is. Hierdoor weten verzorgenden wanneer er verschoond moet worden. Dit materiaal wordt getest op zes locaties van Philadelphia Zorg. Projectleider Petra Billekens van Philadelphia legt uit hoe dit werkt.

Lees meer