Alle klanten van BeverOnline hebben vanaf 18 januari 2017 de beschikking over de nieuwste versie van BeverOnline. In deze versie zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en heeft een verrijking plaatsgevonden op de informatie over medische hulpmiddelen. Met dit artikel informeren we u over deze update.

Vergoedingsinformatie

Zorgverzekeraars publiceren voor bepaalde productgroepen lijsten waarop artikelen aangegeven worden die niet voor vergoeding in aanmerking komen, onafhankelijk wat daarover in de G-Standaard gepubliceerd staat. De artikelen voldoen in dat geval niet aan de gestelde criteria van de zorgverzekeraar.

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant/leverancier om bij introductie van hun artikelen te voldoen aan de gestelde eisen. Het kan voorkomen dat er in een later stadium alsnog wordt voldaan aan de gestelde eisen van de zorgverzekeraar. De fabrikant/leverancier kan een herbeoordeling aanvragen bij de zorgverzekeraar die het artikel vervolgens opnieuw toetst aan de gestelde criteria. Indien er wordt voldaan aan de gestelde eisen, verwijdert de zorgverzekeraar het artikel van de lijst; in principe de eerstvolgende maand na beoordeling. Vergoeding kan pas plaatsvinden als het artikel van de lijst van de zorgverzekeraar is verwijderd. Indien een artikel niet vergoed wordt, wordt dit aangegeven in BeverOnline bij de artikelinformatie. De status en de reden waarom het niet vergoed wordt, is te zien door op het informatiebolletje te klikken, of er met de cursor op te gaan staan.

De informatie is afkomstig van de zorgverzekeraars en wordt door Nigella IT bij de artikelen gepubliceerd. Deze informatie wordt momenteel door de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ gepubliceerd.

Nigella IT verzamelt de beschikbare openbare informatie van de aanbiedende zorgverzekeraars en publiceert deze bij de betreffende artikelen om de informatieverstrekking te optimaliseren. Nigella IT is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor vergoedingsinformatie.

Clusterinformatie

Zorgverzekeraars sluiten contracten af met leveranciers. Deze contracten kunnen op verschillende manieren opgebouwd worden. Eén van de mogelijkheden is de clusterprijsvergoeding. Hierbij wordt een vast bedrag per producttype vergoed door de zorgverzekeraar. De indeling van de artikelen in de clusters wordt door de zorgverzekeraars gepubliceerd. Nigella IT publiceert deze clusterinformatie bij de artikelen. In BeverOnline wordt bij het artikel de zorgverzekeraar genoemd en de naam van het cluster waarin het artikel ingedeeld is door de desbetreffende zorgverzekeraar.

Op dit moment verwerken wij deze clusterinformatie van de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Nigella IT verzamelt de beschikbare openbare informatie van de aanbiedende zorgverzekeraars en publiceert deze bij de betreffende artikelen om de informatieverstrekking te optimaliseren. Nigella IT is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor vergoedingsinformatie.

Externe documenten

De productinformatie in BeverOnline is uitgebreid met externe documenten. Deze documentatie, afkomstig van de fabrikanten, is een aanvulling op de productinformatie die u reeds in BeverOnline terug kunt vinden. Denk bijvoorbeeld aan handleidingen, productfolders, instructiefilmpjes of onderzoeksrapporten. Nigella IT is al een tijdje bezig met het verzamelen en koppelen van dergelijke informatie aan de opgenomen producten in BeverOnline. Deze documenten zijn vanaf deze update van BeverOnline ook zichtbaar bij de producten. Om deze documenten in te zien, gaat u naar een product toe en klikt u het menu ‘Externe documentatie’ open.

Bent u fabrikant of leverancier en heeft u documentatie over uw product beschikbaar die u wilt publiceren via BeverOnline? Dan kunt u deze informatie aanleveren. U kunt de documenten en/of links per mail aanleveren bij Nigella IT op emailadres:  info@nigella.nl of via de bij u bekende contactpersoon van Nigella IT. Maak hierbij goed duidelijk bij welk product de bijlage getoond kan worden. Dit kan uiteraard ook voor meerdere producten of productlijnen relevant zijn.

Vervangend artikel

Bij de artikelinformatie is voortaan een extra veld, “Vervangend artikelnummer”, te vinden. Dit veld is gevuld  in het geval dat een artikel uit de handel gaat en door de fabrikant vervangen wordt door een ander artikel. Het artikelnummer van het vervangend artikel wordt in dit veld aangegeven en is klikbaar, zodat u rechtstreeks naar de pagina van dat artikel kunt gaan.