In de nieuwsbrief van mei hebben we u geïnformeerd over de update die uitgevoerd is voor de producten behorend bij ‘Verbandkleding’. Deze verbandkleding is verplaatst naar een eigen productgroep. Daarnaast gaven we toen aan dat er een verfijning op de kenmerkenstructuur zou worden doorgevoerd voor deze producten. Inmiddels zijn al deze producten voorzien van nieuwe, marktconforme kenmerken. In dit artikel leest u hier meer over.

Zodra u de productgroep ‘Verbandkleding’ aanklikt in het kenmerkenfilter, ziet u bovenaan in het overzicht het kenmerk ‘Hoofddoel’. Als u dit kenmerk aanklikt, verschijnen de verschillende kenmerktypes:

  • Antibacteriële werking
  • Afdekken van huid/zalf
  • Bescherming tegen plukgedrag

Deze drie nieuwe kenmerktypes zijn een samenvoeging van de kenmerken zoals deze voorheen geregistreerd werden. Voorheen bestond er namelijk een kenmerk ‘Primair doel’ waaronder ‘antibacterieel’ en ‘beschermend’ hingen, en een kenmerk ‘Toepassing’, met daaronder ‘antibacteriële werking’, ‘afdekken van huid/zalf’ en ‘bescherming tegen plukgedrag’.

Na het selecteren van een hoofddoel, verschijnen de kenmerken die hiermee samenhangen. De nieuwe indeling zorgt ervoor dat de gehele groep ‘Verbandkleding’ transparanter wordt.