Sinds 2016 worden onder regie van V&VN kwaliteitsstandaarden opgesteld, dit met ondersteuning van ZonMw. In 2016 waren de onderwerpen: zorg aan het zieke kind en het gezin in de eigen omgeving, palliatieve zorg thuis, verpleegkundige en verzorgende rapportage en overdracht en eenzaamheid in de thuissituatie.
V&VN Wondexpertise heeft de update van de landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus 2011 ingediend. Daar decubitus een belangrijk item is in alle gezondheidszorginstellingen en het voornamelijk een verpleegkundig aandachtsgebied is, lijkt het er sterk op dat de update in 2017 kan starten.

 

Lees meer